Adventsvägen

Till 50-talskvarteren i Kortedala tillförs 128 nya hyresrätter i tre 9-våningshus. Husen matchar bebyggelsen väl med sitt tidsenliga färg- och formspråk.

De tre nya punkthusen på Adventsvägen byggs på parkeringsytor som innan byggnationen upplevdes som lite trista och öde. Husen, som är i 9 våningar, smälter väl in i stadsbilden och både matchar och kompletterar kvarterets 50-talsbebyggelse med sitt genomtänkta färg- och formspråk.

Entréerna blir inbjudande, balkongräckena flirtar öppet med 50-talet och de två miljöhusen får sedumtak och fasader i tre nyanser av grönt. I området tillförs gemensamma uteplatser med fasta bord och stolar, grillyta samt mindre ytor för lek.

I anslutning till de nya 128 bostäderna kommer även ett nytt P-däck med plats för 72 bilar inpassas i den befintliga bebyggelsekaraktären från 50-talet.

128 rökfria lägenheter i Kortedalas 50-talskvarter

Planformen på de nya 9-vånings bostadshusen är uppdelad i två volymer med ett mellanliggande uppglasat trapphus. P-däcket har två våningar och inpassas i slänten väster om bostadshusen. Fasaderna är fibercementskivor, ena volymen av huskroppen får en ljusgrå färg och den andra volymen en röd färg. Miljöhusen och P-däcket har fasadskivorna tre nyanser av grönt för att bättre smälta in i naturen.

Arkitektens fokus har varit på detaljerna på husen med ett genomgående grafiskt tema. Detta syns på husens betongsockel som har ett reliefmönster, på de snedskurna fasadskivorna på miljöhusen och P-däcket samt i korridorerna som målas i liknande grafiska mönster. I de allmänna utrymmena har arkitekten valt mässingsfärgade detaljer som exempelvis postboxarna och tidningshållarna. Husen har elektroniskt passagesystem.

Inne i lägenheterna återkommer mässing bland annat på handtagen i köket, på garderober och hatthyllan. Golven har parkett, badrummen är helkaklade. Köken utrustas med rostfria vitvaror, i badrum finns det tvättmaskin och torktumlare, fönsterbänkarna är gjorda av kalksten. Lägenheterna på markplan får uteplatser, uppåt i husen är det balkong och/eller fransk balkong i respektive lägenhet. Lägenheterna är uppkopplade med bredband via fiber.

På gården skapas flera mötesplatser i form av sittplatser och grillyta samt mindre ytor för lek. Området runt om nybyggnationen är fullt av grönska, det är ca 200 meter till Citytorget och spårvagnshållplatsen Allhelgonakyrkan. Det finns två förskolor i närområdet.

De 128 nya lägenheterna som tillförs området blir i en blandning av 1-4 rum och kök, med fokus på 2:or och 3:or. Husen är rökfria.

Del av BoStad2021

Nybygget på Adventsvägen är ett jubileumsprojekt i BoStad2021 - ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer samt Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7 000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till och med år 2021. BoStad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

I juli 2017 blev Adventsvägen det första byggprojektet inom BoStad2021 som beviljades bygglov.

Byggstart skedde under oktober 2017 med inflyttning 2019.

Husen byggs av Framtiden Byggutveckling och kommer att hyras ut och förvaltas av Poseidon.

Bilder från Adventsvägen

Se fler bilder av lägenheterna under fliken "Följ bygget".

Bilder ovan: Tengbom arkitekter

Fakta om Adventsvägen
Byggstart: Oktober 2017
Område: Kortedala
Antal lägenheter: 128
Storlek: 1-4 rum och kök
Ca. Hyra: Se fliken "Lägenheter"
Status: Pågående