Adventsvägen

Husen vid Adventsvägen i Kortedala byggs på parkeringsytorna som idag upplevs som trista och öde. 125 nya lägenheter tillförs till området.

De tre nya husen på Adventsvägen med nio våningar smälter väl in i stadsbilden och matchar övriga hus på gatan. I anslutning till de nya bostäderna har även ett nytt p-däck byggts.

Del av BoStad2021

Nybygget på Adventsvägen är ett jubileumsprojekt i BoStad2021 - ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer samt Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7 000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till och med år 2021. BoStad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

I juli 2017 blev Adventsvägen det första byggprojektet inom BoStad2021 som beviljades bygglov.

Byggstart skedde under oktober 2017 med inflyttning 2019.

Husen byggs av Framtiden Byggutveckling och kommer att hyras ut och förvaltas av Poseidon.

Bild: Tengbom arkitekter

Fakta om Adventsvägen
Byggstart: Oktober 2017
Område: Kortedala
Antal lägenheter: 125
Storlek: 1-4 rum och kök
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Pågående