Adventsvägen

Husen vid Adventsvägen i Kortedala byggs på parkeringsytorna som idag upplevs som trista och öde. 125 nya lägenheter tillförs till området.

De tre nya husen på Adventsvägen med nio våningar smälter väl in i stadsbilden och matchar övriga hus på gatan. Inom projektet planeras även för ett nytt p-däck.

Del av BoStad2021

Nybygget på Adventsvägen är ett jubileumsprojekt i BoStad2021 - ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer samt Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7 000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till och med år 2021. BoStad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

I juli 2017 blev Adventsvägen det första byggprojektet inom BoStad2021 som beviljades bygglov.

Byggstart skedde under oktober 2017 med inflyttning 2019.

Bild: Tengbom arkitekter

Fakta om Adventsvägen
Byggstart: Oktober 2017
Område: Kortedala
Antal lägenheter: 125
Storlek: 1-4 rum och kök
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Pågående