Publicerat

Första huset tar sin form

De första sex våningarna på det första huset är nu uppställda på Adventsvägen. Byggnationen flyter på som planerat och i höst drar arbetet med hus två och tre igång.

När arbetet på Adventsvägen är klart kommer det stå tre nya hus med totalt 125 lägenheter på platsen. Det första punkthuset har börjat växa fram och står i dagsläget sex våningar högt. Planen har varit att bygga klart ett våningsplan var elfte dag.

- Det flyter på helt enligt plan och vi håller ett bra tempo, säger projektchef Erik Falk.

Förutom arbetet med det första huset har gångvägen som ska gå rakt igenom området börjat anläggas. Stommen på garaget klart och det gröna sedumtaket har lagts på plats. Det är en härlig grön färg som nu lyser från garagets fasad.

- Fasaden på garaget är gjord för att smälta in i lutningen och naturen i området, det är inget grått betongdäck, säger projektchef Erik Falk.

I höst kommer arbetet på Adventsvägen intensifieras då huskropp två och tre börjar byggas.

Husen på Adventsvägen är en del av BoStad2021. Arbetet påbörjades 2017 och planerad inflyttning är i slutet av 2019.