Publicerat

Väggarna på gång i hus 1

Bygget på Adventsvägen är i full gång! Parkeringsgaraget har fått väggar och tak. Grunden är lagd för hus 1 – och den 23 mars börjar väggarna resas i en takt av 11 dagar per våningsplan.

Just nu råder det kyla på byggarbetsplatsen på Adventsvägen. Men det stoppar inte produktionen, utan man jobbar på målmedvetet.

- Målet är att hålla en takt på 11 dagar per våningsplan. Det betyder att samtliga 10 våningsplan på hus 1 ska vara uppe dryga 100 dagar senare, berättar Erik Falk som är projektchef för vår byggnation på Adventsvägen.

Efter byggnationen av hus 1 repeteras samma moment för hus 2 och 3. Såväl själva projekteringen som de tre punkthusen är väl genomtänkta i färg och form, för att smälta in i den k-märkta 50-talsbebyggelsen.

- Husens kvaliteter, kulörer och formspråk håller hög svansföring. Det blir entréer med bostadsrättskänsla, miljöhusen får sedumtak och fasader som går i tre nyanser av grönt. I området tillför vi gemensamma uteplatser med fasta bord och stolar samt grill- och lekytor, berättar biträdande projektledare Anna Wetterberg.

- Projektet löper på väldigt bra häruppe. Vi jobbar för att 125 fina hyresrätter ska kunna stå redo för inflyttning i december 2019, konstaterar Erik Falk.

- De här välritade husen kommer att tillföra positiva värden häruppe i Kortedala, menar husvärd Danielo Cavalli som besöker bygget ihop med ombyggnadssamordnare Ulf Krantz från Poseidon.