Lägenheter

Observera att hyresnivåerna är 2018 års hyra.

Filtrera lägenheter

Sök lägenhet
Sökresultat
Objektnr. Antal rum Ca storlek Våning Ca hyra Prel.infl.datum Status
001 1 rok 31 kvm 0 av 9 4933 kr 2019-06-01 Uthyrd
002 3 rok 75 kvm 1 av 9 10022 kr 2019-06-01 Sökbar på Boplats
003 4 rok 92 kvm 1 av 9 12057 kr 2019-06-01 Uthyrd
004 2 rok 57 kvm 1 av 9 8299 kr 2019-06-01 Uthyrd
005 3 rok 75 kvm 1 av 9 9787 kr 2019-06-01 Uthyrd
006 3 rok 75 kvm 2 av 9 10335 kr 2019-06-01 Uthyrd
007 2 rok 58 kvm 2 av 9 8691 kr 2019-06-01 Uthyrd
008 1 rok 31 kvm 2 av 9 6185 kr 2019-06-01 Uthyrd
009 2 rok 57 kvm 2 av 9 8612 kr 2019-06-01 Uthyrd
010 3 rok 75 kvm 2 av 9 10335 kr 2019-06-01 Uthyrd
011 3 rok 75 kvm 3 av 9 10335 kr 2019-06-01 Uthyrd
012 2 rok 58 kvm 3 av 9 8691 kr 2019-06-01 Uthyrd
013 1 rok 31 kvm 3 av 9 5872 kr 2019-06-01 Uthyrd
014 2 rok 57 kvm 3 av 9 8612 kr 2019-06-01 Uthyrd
015 3 rok 75 kvm 3 av 9 10413 kr 2019-06-01 Uthyrd
016 3 rok 75 kvm 4 av 9 10335 kr 2019-06-01 Under bearbetning
017 2 rok 58 kvm 4 av 9 9004 kr 2019-06-01 Uthyrd
018 1 rok 31 kvm 4 av 9 6498 kr 2019-06-01 Uthyrd
019 2 rok 57 kvm 4 av 9 8926 kr 2019-06-01 Uthyrd
020 3 rok 75 kvm 4 av 9 10648 kr 2019-06-01 Uthyrd
021 3 rok 75 kvm 5 av 9 10648 kr 2019-06-01 Under bearbetning
022 2 rok 58 kvm 5 av 9 9004 kr 2019-06-01 Under bearbetning
023 1 rok 31 kvm 5 av 9 6185 kr 2019-06-01 Uthyrd
024 2 rok 57 kvm 5 av 9 8926 kr 2019-06-01 Uthyrd
025 3 rok 75 kvm 5 av 9 10726 kr 2019-06-01 Under bearbetning
026 3 rok 75 kvm 6 av 9 10648 kr 2019-06-01 Uthyrd
027 2 rok 58 kvm 6 av 9 9317 kr 2019-06-01 Uthyrd
028 1 rok 31 kvm 6 av 9 6812 kr 2019-06-01 Uthyrd
029 2 rok 57 kvm 6 av 9 9239 kr 2019-06-01 Uthyrd
030 3 rok 75 kvm 6 av 9 10961 kr 2019-06-01 Uthyrd
031 3 rok 75 kvm 7 av 9 10648 kr 2019-06-01 Uthyrd
032 2 rok 58 kvm 7 av 9 9317 kr 2019-06-01 Uthyrd
033 1 rok 31 kvm 7 av 9 6498 kr 2019-06-01 Uthyrd
034 2 rok 57 kvm 7 av 9 9239 kr 2019-06-01 Uthyrd
035 3 rok 75 kvm 7 av 9 11039 kr 2019-06-01 Uthyrd
036 3 rok 75 kvm 8 av 9 10961 kr 2019-06-01 Uthyrd
037 2 rok 58 kvm 8 av 9 9317 kr 2019-06-01 Uthyrd
038 1 rok 31 kvm 8 av 9 6812 kr 2019-06-01 Uthyrd
039 2 rok 57 kvm 8 av 9 9239 kr 2019-06-01 Uthyrd
040 3 rok 75 kvm 8 av 9 10961 kr 2019-06-01 Uthyrd
041 2 rok 52 kvm 9 av 9 8612 kr 2019-06-01 Uthyrd
042 2 rok 52 kvm 9 av 9 9474 kr 2019-06-01 Uthyrd
043 1 rok 31 kvm 0 av 9 5246 kr 2019-12-01 Prel sökbar
044 3 rok 75 kvm 1 av 9 9708 kr 2019-12-01 Prel sökbar
045 4 rok 92 kvm 1 av 9 12057 kr 2019-12-01 Prel sökbar
046 2 rok 57 kvm 1 av 9 8299 kr 2019-12-01 Prel sökbar
047 3 rok 75 kvm 1 av 9 8926 kr 2019-12-01 Prel sökbar
048 3 rok 75 kvm 2 av 9 10022 kr 2019-12-01 Prel sökbar
049 2 rok 58 kvm 2 av 9 8691 kr 2019-12-01 Prel sökbar
050 1 rok 31 kvm 2 av 9 6185 kr 2019-12-01 Prel sökbar
051 2 rok 57 kvm 2 av 9 8612 kr 2019-12-01 Prel sökbar
052 3 rok 75 kvm 2 av 9 10022 kr 2019-12-01 Prel sökbar
053 3 rok 75 kvm 3 av 9 10335 kr 2019-12-01 Prel sökbar
054 2 rok 58 kvm 3 av 9 8691 kr 2019-12-01 Prel sökbar
055 1 rok 31 kvm 3 av 9 5872 kr 2019-12-01 Prel sökbar
056 2 rok 57 kvm 3 av 9 8612 kr 2019-12-01 Prel sökbar
057 3 rok 75 kvm 3 av 9 10413 kr 2019-12-01 Prel sökbar
058 3 rok 75 kvm 4 av 9 10648 kr 2019-12-01 Prel sökbar
059 2 rok 58 kvm 4 av 9 9004 kr 2019-12-01 Prel sökbar
060 1 rok 31 kvm 4 av 9 6498 kr 2019-12-01 Prel sökbar
061 2 rok 57 kvm 4 av 9 8926 kr 2019-12-01 Prel sökbar
062 3 rok 75 kvm 4 av 9 10648 kr 2019-12-01 Prel sökbar
063 3 rok 75 kvm 5 av 9 10648 kr 2019-12-01 Prel sökbar
064 2 rok 58 kvm 5 av 9 9004 kr 2019-12-01 Prel sökbar
065 1 rok 31 kvm 5 av 9 6185 kr 2019-12-01 Prel sökbar
066 2 rok 57 kvm 5 av 9 8926 kr 2019-12-01 Prel sökbar
067 3 rok 75 kvm 5 av 9 10726 kr 2019-12-01 Prel sökbar
068 3 rok 75 kvm 6 av 9 10961 kr 2019-12-01 Prel sökbar
069 2 rok 58 kvm 6 av 9 9317 kr 2019-12-01 Prel sökbar
070 1 rok 31 kvm 6 av 9 6812 kr 2019-12-01 Prel sökbar
071 2 rok 57 kvm 6 av 9 9239 kr 2019-12-01 Prel sökbar
072 3 rok 75 kvm 6 av 9 10961 kr 2019-12-01 Prel sökbar
073 3 rok 75 kvm 7 av 9 10961 kr 2019-12-01 Prel sökbar
074 2 rok 58 kvm 7 av 9 9317 kr 2019-12-01 Prel sökbar
075 1 rok 31 kvm 7 av 9 6498 kr 2019-12-01 Prel sökbar
076 2 rok 57 kvm 7 av 9 9239 kr 2019-12-01 Prel sökbar
077 3 rok 75 kvm 7 av 9 11039 kr 2019-12-01 Prel sökbar
078 3 rok 75 kvm 8 av 9 10961 kr 2019-12-01 Prel sökbar
079 2 rok 58 kvm 8 av 9 9317 kr 2019-12-01 Prel sökbar
080 1 rok 31 kvm 8 av 9 6812 kr 2019-12-01 Prel sökbar
081 2 rok 57 kvm 8 av 9 9239 kr 2019-12-01 Prel sökbar
082 3 rok 75 kvm 8 av 9 10961 kr 2019-12-01 Prel sökbar
083 2 rok 52 kvm 9 av 9 8612 kr 2019-12-01 Prel sökbar
084 2 rok 52 kvm 9 av 9 9474 kr 2019-12-01 Prel sökbar
085 4 rok 92 kvm 0 av 9 11274 kr 2019-12-01 Prel sökbar
086 3 rok 75 kvm 1 av 9 10022 kr 2019-12-01 Prel sökbar
087 4 rok 92 kvm 1 av 9 12057 kr 2019-12-01 Prel sökbar
088 2 rok 57 kvm 1 av 9 8299 kr 2019-12-01 Prel sökbar
089 3 rok 75 kvm 2 av 9 10022 kr 2019-12-01 Prel sökbar
090 2 rok 58 kvm 2 av 9 8691 kr 2019-12-01 Prel sökbar
091 1 rok 31 kvm 2 av 9 6185 kr 2019-12-01 Prel sökbar
092 2 rok 57 kvm 2 av 9 8612 kr 2019-12-01 Prel sökbar
093 3 rok 75 kvm 2 av 9 10022 kr 2019-12-01 Prel sökbar
094 3 rok 75 kvm 3 av 9 10335 kr 2019-12-01 Prel sökbar
095 2 rok 58 kvm 3 av 9 8691 kr 2019-12-01 Prel sökbar
096 1 rok 31 kvm 3 av 9 5872 kr 2019-12-01 Prel sökbar
097 2 rok 57 kvm 3 av 9 8612 kr 2019-12-01 Prel sökbar
098 3 rok 75 kvm 3 av 9 10413 kr 2019-12-01 Prel sökbar
099 3 rok 75 kvm 4 av 9 10648 kr 2019-12-01 Prel sökbar
100 2 rok 58 kvm 4 av 9 9004 kr 2019-12-01 Prel sökbar
101 1 rok 31 kvm 4 av 9 6498 kr 2019-12-01 Prel sökbar
102 2 rok 57 kvm 4 av 9 8926 kr 2019-12-01 Prel sökbar
104 3 rok 75 kvm 5 av 9 10648 kr 2019-12-01 Prel sökbar
103 3 rok 75 kvm 4 av 9 10648 kr 2019-12-01 Prel sökbar
105 2 rok 58 kvm 5 av 9 9004 kr 2019-12-01 Prel sökbar
106 1 rok 31 kvm 5 av 9 6185 kr 2019-12-01 Prel sökbar
107 2 rok 57 kvm 5 av 9 8926 kr 2019-12-01 Prel sökbar
108 3 rok 75 kvm 5 av 9 10726 kr 2019-12-01 Prel sökbar
109 3 rok 75 kvm 6 av 9 10961 kr 2019-12-01 Prel sökbar
110 2 rok 58 kvm 6 av 9 9317 kr 2019-12-01 Prel sökbar
111 1 rok 31 kvm 6 av 9 6812 kr 2019-12-01 Prel sökbar
112 2 rok 57 kvm 6 av 9 9239 kr 2019-12-01 Prel sökbar
113 3 rok 75 kvm 6 av 9 10961 kr 2019-12-01 Prel sökbar
114 3 rok 75 kvm 7 av 9 10961 kr 2109-12-01 Prel sökbar
115 2 rok 58 kvm 7 av 9 9317 kr 2019-12-01 Prel sökbar
116 1 rok 31 kvm 7 av 9 6498 kr 2019-12-01 Prel sökbar
117 2 rok 57 kvm 7 av 9 9239 kr 2019-12-01 Prel sökbar
118 3 rok 75 kvm 7 av 9 11039 kr 2019-12-01 Prel sökbar
119 3 rok 75 kvm 8 av 9 10961 kr 2019-12-01 Prel sökbar
120 2 rok 58 kvm 8 av 9 9317 kr 2019-12-01 Prel sökbar
121 1 rok 31 kvm 8 av 9 6812 kr 2019-12-01 Prel sökbar
122 2 rok 57 kvm 8 av 9 9239 kr 2019-12-01 Prel sökbar
123 3 rok 75 kvm 8 av 9 10961 kr 2019-12-01 Prel sökbar
124 2 rok 52 kvm 9 av 9 8612 kr 2019-12-01 Prel sökbar
125 2 rok 52 kvm 9 av 9 9474 kr 2019-12-01 Prel sökbar