Ättehögsgatan

De nya husen på Ättehögsgatan intill Munkebäcks Torg kompletterar varsamt den gamla bebyggelsen som är byggd som hus i park.

Dels skapas en bättre gårdskänsla, dels tillkommer mindre och större lägenheter som kompletterar de tvåor som idag finns i området. De boende i området får även tillgång till hiss. Med mixen av små och stora lägenheter och hissarna kan områdets äldre bo kvar längre, och barnfamiljer flytta in.

Del av BoStad2021

Ättehögsgatan är ett av jubileumsprojekten i BoStad2021 - ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer samt Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7 000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till och med år 2021. BoStad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Husen som planeras

Hus A och B 4-våningshus på 28 lägenheter samt 5-våningshus på 30 lägenheter. Husen byggs på en befintlig parkeringsplats. Det blir nya parkeringsmöjligheter i ett parkeringsgarage som byggs under mark.
Hus C 4-våningshus på 16 lägenheter. Mindre hus med öppen gård.
Hus D 7-våningshus punkthus med 16 lägenheter samt en lokal i entréplan. Uppförs varsamt mellan befintliga hus, i en mix av små och stora lägenheter. Huset ersätter en lokal som stått tom länge. Där bedrevs tidigare vuxenutbildning och innan dess låg här områdets Konsumbutik.

Den planerade byggnationen byggs i diskreta, ljus stenfasader i puts eller tegel som lugnar ner bebyggelsen idag, vars fasader består av flera olika färger och material.

Hus A

Hus C

Fakta om Ättehögsgatan
Byggstart: 2018
Område: Kålltorp
Antal lägenheter: 80
Storlek: Ej klart
Ca. Hyra: Ej klart
Status:

Detaljplan

Del av BoStad2021