Område

Ättehögsgatan ligger intill Munkebäcks torg med vackra Delsjöområdet på promenadavstånd. Hit åker man på bara 12 minuter med spårvagn från citykärnan.

På grund av lägenheternas storlek bor här få barnfamiljer, men många äldre samt unga vuxna. Flera av områdets äldre har bott här från tiden de hade familj, ofta med två barn som växt upp här och flyttat ut.

Områdets befintliga hus är tidstypiska för 40-talet och folkhemsidealet som rådde då. Husen har samma utryck i grunden, är relativt små med sadeltak och öppna gårdar.
Till skillnad från landshövdingehusen hade dessa hus redan från att de byggdes eget bad, vilket var en lyx på den tiden.

Området är charmigt och lite brokigt i sitt uttryck, då i princip samtliga hus har renoverats i omgångar på 70- och 80-talet med fasader i trä, puts, tegel och plåt i olika kulörer. Den nya planerade byggnationen balanserar upp visuellt med sina diskreta, ljus stenfasader i puts eller tegel.

Del av Bostad 2021

Göteborg växer och det råder brist på bostäder i staden. Inför Göteborgs Stads 400-årsjubileum år 2021 planeras 7 000 inflyttningsklara lägenheter utöver de ordinarie planerna. För att klara målet testar staden tillsammans med stadens privata och offentliga byggherrar nya arbetssätt med effektiva beslutsvägar, dialog och samverkan i planeringen. Poseidons planerade nybyggnation på Ättehögsgatan är ett av de jubileumsprojekt som planeras i staden inom ramen för ”Bostad 2021”.