Området

Backa Röd - ett område i förvandling

Backa Röd är ett område som vi på Poseidon är extra stolta över. De senaste tio åren har området genomgått en omfattande förnyelse och det nya Backa Röd med vackra fasader och gröna gårdsmiljöer har successivt börjat växa fram. På sikt ska alla hus förnyas. I området kommer Poseidon även att bygga hyresradhus med egen täppa, med planerad byggstart 2015.

Poseidons arbete med att förnya ett helt bostadsområde har väckt mycket uppmärksamhet. Varje år guidar vi cirka 2 000 besökare, som vill veta mer om förnyelsen av Backa Röd och våra satsningar på lågenergihus, gröna gårdsmiljöer, Värdens Park och miljöhusen.

Parallellt med Poseidons satsningar i området pågår också en stor omdaning av det lokala torget, Selma Lagerlöfs Torg, med nya bostäder, utbyggd handel, service och kommunikationer. Sydväst om Backa Röd växer nya Kvillebäcken fram med 1 600 nya bostäder.

Värdens Park

Värdens Park är en unik parkanläggning på 8 000 kvadratmeter. Oavsett om du vill njuta av blomsterprakten eller ha en picknick är parken en stor tillgång. I området finns även en näridrottsplats. För dig som vill ha ändå större ytor att röra dig på finns naturen med joggingspår och promenadstråk inpå knuten.

Service och kommunikationer

Det är enkelt att bo i Backa Röd. I närområdet finns skolor, affärer och ett lokalt centrum. Samtidigt är det nära in till stan. Med cykel tar du dig in på ungefär en kvart. Två stombusslinjer (buss 18 och 19) går med täta turer till Brunnsparken på 10-15 minuter. Det finns även planer på att bygga ut spårvagnsnätet längs Litteraturgatan.

Fakta om lågenergihus

Bostads AB Poseidons mål är att alla nybyggnader av bostadshus ska vara lågenergibyggnader med en energianvändning av värme, varmvatten och fastighetsel på max 60 kWh/kvm Atemp*.

* Atemp= Area tempererad till minst 10grader C.

Om du vill ta läsa mer om lågenergihuset i Backa Röd,
kan du klicka här. (PDF-dokument, 477 kB)