Nya Kvibergshuset

Vid Beväringsgatan i Gamlestaden planerar vi att tillsammans med Framtiden Byggutveckling bygga ett spektakulärt hus med 250 lägenheter. Huset blir terrasserat med en höjd som varierar mellan fem och 16 våningar.

Huset byggs i vinkel och alla lägenheter får balkong. I bottenplan planeras för verksamhetslokaler som skapar liv och rörelse kring huset. Terrasseringen av huset ger utrymme för en spännande taklösning. På bilden täcks taket av solceller – en möjlighet att utnyttja den uppseendeväckande ytan. Det nya huset byggs på egen mark intill vårt nuvarande bestånd på Beväringsgatan. När det nuvarande huset byggdes i slutet av 1950-talet var det Europas största bostadshus och väckte uppmärksamhet genom sin storskalighet. Nu är det dags att inte bara bygga fler lägenheter i området, utan även skapa nya tidsavtryck genom en modern byggnad, som väcker uppmärksamhet på andra sätt. Med det vinklade huset skapas samtidigt nya ytor och gårdsmiljöer i området.

Som alltid när Poseidon bygger nytt blir hela huset rökfritt och lågenergihus.

Detaljplanen för nybyggnationen har varit ute på granskning och vann laga kraft under sommaren 2016. Projekteringen är igång och under 2019 planerar vi att sätta spaden i marken!

Bild: Tengbom

Fakta om Nya Kvibergshuset
Byggstart: 2019
Område: Gamlestaden - Kviberg
Antal lägenheter: 250
Storlek: Ej klart
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerat