Publicerat

Markarbetena igång på Beväringsgatan

Sedan tre veckor tillbaka är markarbetena igång för fullt på Beväringsgatan i Kortedala.

Beväring V24
- De gamla garagen är rivna och under de senaste tre veckorna har vi varit igång med det grundläggande markarbetet. Vi spränger och gräver så att vi kommer ner till lämpligt djup och kommer att påbörja vidare grundläggningsarbeten så småningom, berättar Mattias Ström som är projektchef för bygget från Framtiden Byggutveckling.

Bevaring 5 V24
Markarbetena för Nya Kvibergshuset på Beväringsgatan planeras att pågå fram till september.
- Bygget ligger helt enligt tidsplanen och i september börjar vi förberedelserna för att gjuta bottenplattan. Vi kommer då också att ändra lite i själva byggarbetsplatsen med nya in- och utfarter. Mer om det senare, säger Mattias Ström.