Området

En militär historia

Den pampiga tegelkasernen som ståtar över området är ett välkänt landmärke för Kviberg. Kvibergs Artilleriregemente, som invigdes 1895, är idag kulturminnesmärkt. I den gamla kasernbyggnaden finns numera förvaltningen Idrott & förening samt Västsvenska Idrottsförbundet med många idrottsföreningar. Kvibergs historia som militärområde lever kvar i dagens gatunamn.

Kvibergs Park

Kvibergs militära identitet har idag bytts mot en tydlig profil inom idrott och hälsa. Och ambitionerna för framtiden är höga. Kvibergs Park siktar på att bli landets främsta område för idrott, hälsa och kultur! Kvibergs Park är ungefär lika stort som Slottsskogen och rymmer bland annat fotbollsplaner, gym, inomhusanläggning för beachvolley, en av landets största klätterhallar och en skidtunnel inomhus!

Nära till det mesta

I närliggande Gamlestaden kommer det att hända mycket de kommande åren. Hela stadsdelen kommer att växa och integreras med staden. Det planeras 1 600 nya bostäder och ett helt nytt handelskvarter, Nya Kulan, i SKFs gamla industrilokaler. Samtidigt rustas Gamlestadens torg upp och blir en ny knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg.

Kommunikationer

Kviberg har goda kommunikationer. På cirka tio minuter tar du dig in till centrala Göteborg. Hållplatsen Beväringsgatan trafikeras av spårvagnslinjerna 6, 7 och 11. I Gamlestaden planeras ett nytt resecentrum, som kommer att knyta ihop pendeltågen, spårvagnsnätet och flera busslinjer.

Kör du bil, kommer du snabbt ut på både E20 och E45. Om du hellre väljer cykeln finns det fina cykelvägar i området.

Fritidsaktiviteter

Det finns väldigt mycket att upptäcka i Kvibergs park.

Beachcenter i Kviberg är världens största inomhusanläggning för beachvolleyboll i karibisk miljö.

Klätterdomen är en av Sveriges största klätterhallar.

Idrottsmuseet visar både egna samlingar och tillfälliga utställningar.

Göteborgs Handikappidrottsförbund finns i området och driver bland annat ett handikappanpassat gym i Pjäshallen. Här finns över 40 medlemsföreningar som håller i allt från rullstolsbasket till goalboll, boccia.

Säveån är ett populärt laxfiskevatten. Är du intresserad av att läsa mer, klicka här!

Kvibergs historia

Kviberg omnämns första gången år 1353, då som Quighuberg, där första delen av namnet betyder kviga (ung ko som inte har kalvat).

År 1362 ägdes Kviberg av kung Magnus Eriksson, som samma år skänkte det till Gudhems kloster. När sedan staden Nya Lödöse grundades 1473 donerades byn Kviberg till den nya staden. Dagens Göteborg grundades på initiativ av kung Gustav II Adolf på Nya Lödöses utmarker och fick sina stadsprivilegier 1621.

Gustav II Adolf lockade holländare till Göteborg, inte bara för att bygga staden utan också för att utveckla jordbruket. Holländska bönder arrenderade stora delar av stadens mark för att odla och hålla boskap till borgarnas försörjning. Mark som användes på detta sätt kallades landerier och man lät uppföra stora herrgårdsliknande byggnader på landerierna och det är dessa byggnader som idag kallas landerier.

Kvibergs landeri

Riksdagsmannen och handlaren Johan Jacob Ekman (1815-1908) var den siste landeriägaren. 1890 sålde han egendomen Kviberg till Kronan för 323 000 kronor. Kronan lät bygga kaserner, vilka uppfördes 1891-1895 efter ritningar av arkitekten Erik Josephson i "Baltisk tegelgotik", för Göta Artilleriregemente (A2). De nya kasernerna i ståtlig riddarromantisk stil invigdes den 1 oktober 1895 av regementschefen greve Hamilton.

Även radarskola och andra specialenheter har funnits här. 1994 omlokaliserades Göta luftvärnsregemente (Lv 6) till Halmstad garnison och Göteborgs kommun köpte in området av Fortifikationsverket.