Publicerat

Skisser på lägenheterna

Är du nyfiken hur lägenheterna på Elins Gård kommer att se ut?
Här är de första skisserna på hur lägenheterna generellt kommer att se ut.