Mandolingatan

Utmed Mandolingatan vid Frölunda Torg, planerar vi fem helt nya kvarter. 530 nya lägenheter ska bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

Projektet delas in i flera etapper, där den första etappen är ett kvarter om cirka 100 lägenheter vid södra ändan av gatan. Detaljplanen för området vann laga kraft i december 2017 och i februari 2019 byggstartade första kvarteret. 2021 beräknas de första lägenheterna vara klara för inflyttning.

Del av BoStad2021

De nya bostäderna på Mandolingatan är ett av jubileumsprojekten i BoStad2021 - ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer samt Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7 000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till och med år 2021. BoStad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Levande stadsgata

De nya kvarteren är noggrannt utformade med en blandning av lugna bostadsinnergårdar och entréplan inredda med verksamhetslokaler för att skapa mer liv och stadskänsla i området.

Tegelfasader, utsmyckningar och gröna tak i etapp I

Kvarteret i den första etappen omfattar cirka 100 lägenheter i fyra huskroppar med varierande höjder på 4-10 våningar, tegelfasader i neutrala kulörer och sedumtak för att minska både vattenavrinning och buller.

Mellan husen bildas en öppen innergård med plats för umgänge. Här kommer dagvattnet att ledas ner, vilket skapar en naturlig utsmyckning på gården. Alla sov- och vardagsrum vetter in mot gården

Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fyra rum och kök. Till varje lägenhet hör en balkong eller uteplats mot nordväst.

Målsättningen är även att de nya husen och kvarteren skall skapa mervärde till befintliga hus, de ska både vara vackrare att se på än dagens parkeringsytor och tillföra funktioner som saknas i området.

Miljö

Alla Poseidons nyproducerade lägenheter byggs som lågenergihus, vilket innebär både låg energiförbrukning och ett gott inomhusklimat. Alla lägenheter och balkonger är helt rökfria.

430 lägenheter i kommande etapper

De kommande etapperna omfattar ytterligare fyra kvarter med cirka 430 lägenheter i en förlängning av kvarteret på östra och västra sidorna av Mandolingatan. Även här byggs husen med vackra tegelfasader och öppna innergårdar. Inom projektet planeras även verksamhetslokaler, p-platser i markplan samt i parkeringsgarage.

Bilder: Liljewall arkitekter

Fakta om Mandolingatan
Byggstart: 2019
Område: Frölunda Torg
Antal lägenheter: 530
Storlek: 1-4 rum och kök
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerade