Frölunda Allé

Utmed Mandolingatan vid Frölunda Torg, planerar vi flera helt nya kvarter. 600 nya lägenheter ska bidra till ökad trygghet och mer liv och rörelse i området.

Projektet delas in i flera etapper, där den första etappen är ett kvarter om cirka 100 lägenheter vid södra ändan av gatan med planerad byggstart under tredje kvartalet 2017. Under 2018 beräknas de första lägenheterna vara klara för inflyttning.

Del av BoStad2021

Frölunda Allé är ett av jubileumsprojekten i BoStad2021 - ett unikt samverkansprojekt mellan privata, kooperativa och kommunala byggaktörer samt Göteborgs Stad. Satsningen innebär att 7 000 bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till och med år 2021. BoStad2021 ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Levande stadsgata

De nya kvarteren bidrar till att skapa en stadskänsla kring torget. I markplan förbereds för verksamhetslokaler och en samlingslokal, vilket skapar liv och rörelse och ökad trygghet.

Utmed östra sidan av Mandolingatan planterar vi en rad av nya träd som skapar en vacker allé tillsammans med nuvarande träd - Frölunda Allé.

Tegelfasader, utsmyckningar och gröna tak

Kvarteret i den första etappen omfattar fyra huskroppar i varierande höjder, noga utformade för att maximera ljuset i lägenheterna. Mellan husen bildas en öppen innergård med plats för umgänge. Här kommer dagvattnet att ledas ner, vilket skapar en naturlig utsmyckning på gården. Alla sov- och vardagsrum vetter in mot gården
Fasaderna kläs i tegel. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fyra rum och kök. Till varje lägenhet hör en balkong eller uteplats i markplan.

De låglutande taken täcks av en växtmatta av sedum – ett sätt att inte bara skapa estetiska byggnader, utan även fördröja dagvattenavrinningen, minska buller och bidra till en naturlig luftrening.

Målsättningen är även att de nya husen och kvarteren skall skapa mervärde till befintliga hus, de ska både vara vackrare att se på än dagens parkeringsytor och tillföra funktioner som saknas i området.

Miljö

Alla Poseidons nyproducerade lägenheter byggs som lågenergihus, vilket innebär både låg energiförbrukning och ett gott inomhusklimat. Alla lägenheter och balkonger är helt rökfria.

500 lägenheter i kommande etapper

De kommande etapperna av Frölunda Allé omfattar ytterligare cirka 500 lägenheter i en förlängning av kvarteret på östra och västra sidorna av Mandolingatan. Även här byggs husen med vackra tegelfasader och öppna innergårdar. Sista huset, som avslutar kvarteret i norra ändan, blir ett tiovåningshus med rejäla inglasade balkonger.

Utmed gatan planeras för parkeringar i markplan. För att försörja husen med p-platser planeras även för ett nytt garage, delvis under mark, i norra delen av kvarteren.

Bilder: Liljewall arkitekter

Fakta om Frölunda Allé
Byggstart: Tredje kvartalet 2017 (kvarter A), fjärde kvartalet 2017 (kvarter D)
Område: Frölunda Torg
Antal lägenheter: Ca 600
Storlek: Ej klart
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerade