Publicerat

Bygget igång på Mandolingatan

Nu är bygget verkligen igång på Mandolingatan vid Frölunda Torg. I förra veckan sattes pålningen, spontningen och schaktningen igång för kvarter A – med planerad inflyttning i slutet av 2021.

Mandolin spont

- Vi har nu satt igång med markarbeten. Pålning, spontning och schaktning har inletts och man får räkna med byggbuller från platsen av och till. Andra jobb som utförts är flytt av vattenledning där en del av Mandolingatan togs i anspråk för inkoppling mot en ledning i gatan. Vi hoppas att de som bor i närområdet har överseende för störningarna och ser det positiva, nämligen att vi tillför staden fler bostäder, hälsar Anna Runesson som är projektledare för byggnationen på Framtiden Byggutveckling.

I kvarter A som byggstartade i februari kommer 4 fristående 3 till 10-våningshus byggas med 104 hyresrätter. Främst tvåor men även ettor och några treor. I huset kommer även ett nytt distriktskontor uppföras för Poseidon samt lokaler för butiks- eller caféverksamhet. Intill uppförs 28 stycken parkeringsplatser i markplan.

När det gäller kvarter EF är planen att byggbodar ska monteras intill Orientkungens butikslokal under april. Fysiska arbeten i form av rivnings- och schaktarbeten beräknas starta vecka 14. Förutsättningen för dessa arbeten är att bygglov erhålls.

Preliminär etableringsstart för kvarter BC är i juni och preliminär byggstart i augusti 2019.

Mandolin översikt med namn