Publicerat

Husesyn på Mandolingatan

Nu är ju spaden i marken på Mandolingatan. Men undrar du vad som byggs och när? Och vilka hus som hör till vilka kvarter? Häng med på en husesyn!

Bygg V14

Byggbild från kvarter A nu i veckan.

Mandolin översikt med namn

Här ser du alla kvarteren, och var de passar in bland de befintliga husen.

Kv A

Närmast Frölunda Torgs puls ligger kvarter A där spaden ju redan är satt i marken.

Kvarteret består av en livfull mix av uttryck och material: en högre huskropp i rödbränt tegel, två terrasserade volymer i vitt tegel, ytterligare en i ljusbrunt tegel och däremellan fristående låga miljöhus och cykelhus.

Dessa och samtliga hus som vi nu bygger på Mandolingatan får gröna så kallade sedumtak. Förutom att de är vackra att titta på minskar de risken för översvämning vid störtregn, eftersom de suger åt sig och bromsar upp dagvattenflödena.

Beräknad inflyttning tredje kvartalet 2021.

A bygg

Och så här ser det ut på byggplatsen just nu på kvarter A!

Kv A vy

Här är tre av kvarter A:s huskroppar från en annan vinkel. Ett skönt släpigt ljus ligger här över entrén från gården mot Frölunda Torg. Där, bara ett stenkast bort, bjuds det på shopping, service och en av stadens bästa transporthubbar med spårvagnar och bussar som tar en över hela stan.

Näverlursgatan med Poseidons distriktskontor skymtas längst bort i ljusblått, framför det Ungdomens hus i sin låga byggnad, samt Mandolingatans befintliga hus till höger. Runt hörnet från det huset ligger Frölunda kulturhus med bland annat bibliotek, simhall och gym.

Kv E-F

Vi flyger högre upp. Det du skådar är kvarter B-C närmast i bild och du har Frölunda Torg och Kvarter A bakom ryggen på dig till höger och du ser ända bort mot kvarter E-F. Mot norr skymtar det integrerade parkeringsgaraget i sju plan som smälter in bland husen.

Kvarter B-C ligger som sagt närmast i bild med sin sammanhållna gröna gård, huskropparna med lite variation i höjd och fasader, entrén in till gården samt parkering.

Bygget av kvarter B-C planeras starta i augusti i år med inflyttning i slutet av 2021.

Kv D

Kvarter D sett i en flygvy uppifrån mot nordost, med Mandolingatans befintliga hus bakom dig i ryggen och snett uppåt vänster, samt Frölunda Torg snett bakom din högra axel. Även den här mysiga gården bjuder på lek, vila och möjlighet att bara sitta ner bland träden.

Planerad byggstart är november i år med inflyttning i slutet av 2021.

KvEF

Nu har vi tagit oss bort till sammanhållna kvarter E-F, som ligger längst bort från Frölunda Torg och en kort promenad från spårvagnshållplats Positivgatan.

Kvarteret bjuder på en intim formation av huskroppar i olika höjd samt härlig grönska både på taken och inne på gården.Till vänster i bild skymtar träden framför Mandolingatans befintliga hus samt kvarter G – som är på g med planerad byggstart först under slutet av 2022.

Schaktningen för kvarter E-F är precis igång och inflyttningarna beräknas till tredje kvartalet 2021.

KvG

Kvarter G sätter pricken över i:et på Mandolingatans befintliga bebyggelse längst bort från Frölunda Torg mot Marklandsgatan, ett stenkast från spårvagnshållplats Positivgatan.

Planerad byggstart i september i år och inflyttning i slutet av 2022.

EF vy

Avslutningsvis en alléliknande vy ut över Mandolingatan mot Frölunda Torg år 2021. Här ser du kvarter E-F närmast i bild till vänster, de befintliga husen på Mandolingatan till höger och träden i full grönska.

Vill du veta hur bygget fortskrider, håll utkik här på poseidonbygger.se!

Arkitektbilder: Liljewall arkitekter