Publicerat

Alla lägenheter klara

Upp och ner i vädret, men raka rör rakt framåt i byggnationen på Doktor Dahlströms gata. Besiktningarna är nu utförda i samtliga lägenheter och fokus förflyttas utanför lägenhetsdörrarna.

Ja, nu är alla lägenheter färdigställda ända ner på garderobsinredningsnivå. Besiktningarna visar en genomgående jämn och hög kvalitet och arbetet löper på mycket bra. Nu färdigställer vi husets allmänna utrymmen, markarbetena utvändigt samt miljöhuset och cykelhuset.

Njut av lite bilder och ha en skön helg!