Kvarteret Löjan - Brettegatan

Det planerade huset rymmer 23 lägenheter och byggs i vinkel med fyra våningar. I markplan får lägenheterna egen uteplats. Tanken är att skapa lite större lägenheter i huset, eftersom det redan finns många ettor och tvåor i kvarteret.

I samband med nybyggnationen vill Poseidon hitta en ny lösning för områdets tvättstugor även för befintliga hyresgäster.

Förhoppningen är att detaljplanen kan antas under 2020.
– En grov uppskattning är att bostäderna kommer att stå klara vid årsskiftet 2022/2023, säger Maria Paulson, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Dialog med kringboende

För att skaffa ett bättre underlag för arbetet bjöd Framtiden Byggutveckling och Poseidon in kringboende hyresgäster till ett samtal vid två tillfällen under hösten 2017. Vid mötena diskuterades bland annat vilka kvaliteter och brister som finns i kvarteret och runt gården idag. Nedan ser du en sammanfattning av vad som diskuterades under första dialogmötet i september.

Sammanställning dialogmöte 28 september (PDF-dokument, 143 kB)

Illustrationer: Tyréns

Fakta om lägenheterna Brettegatan
Byggstart: 2021
Område: Gamlestaden
Antal lägenheter: 23
Storlek: Ej klart
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerande