Kvarteret Löjan - Brettegatan

Det planerade huset rymmer 24 lägenheter och byggs i vinkel med fyra våningar. I markplan får lägenheterna egen uteplats. Tanken är att skapa lite större lägenheter i huset, eftersom det redan finns många ettor och tvåor i kvarteret.

I samband med nybyggnationen vill Poseidon hitta en ny lösning för områdets tvättstugor även för befintliga hyresgäster.

Förhoppningen är att detaljplanen kan antas runt årsskiftet 2018/2019.
– En grov uppskattning är byggstart år 2019 och inflyttning sent 2020, säger Maria Paulson, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Skisser på husen är under framtagande. Vi lägger upp bilder här så snart de är klara!

Dialog med kringboende

För att skaffa ett bättre underlag för arbetet bjöd Framtiden Byggutveckling och Poseidon in kringboende hyresgäster till ett samtal vid två tillfällen under hösten 2017. Vid mötena diskuterades bland annat vilka kvaliteter och brister som finns i kvarteret och runt gården idag. Nedan ser du en sammanfattning av vad som diskuterades under första dialogmötet i september.

Sammanställning dialogmöte 28 september (PDF-dokument, 143 kB)

Fakta om lägenheterna Brettegatan
Byggstart: 2019
Område: Gamlestaden
Antal lägenheter: 24
Storlek: Ej klart
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerande