Kvarteret Löjan

Inom kort kommer en detaljplan för området att tas fram. För att skaffa ett bättre underlag för arbetet bjuder vi under september in kringboende hyresgäster till ett samtal kring vilka kvaliteter och brister som finns i kvarteret och runt gården idag