Kvarteret Makrillen

I kvarteret Makrillen, mittemot SKF-huset utmed Artillerigatan, planerar Poseidon tillsammans med Egnahemsbolaget ett helt nytt kvarter med 200 nya bostäder. Poseidon kommer att bygga cirka 100 hyresrätter i kvarteret, resterande lägenheter blir bostadsrätter.

Kvarteret byggs på den nuvarande parkeringsytan, där det tidigare legat en bensinstation. De nya husen kommer att få ett centralt läge utmed Artillerigatan, som planeras att bli Gamlestadens nya huvudgata med trädplanteringar, fler övergångsställen och butiker utmed gatan. Samtidigt kommer SKF-huset, på andra sidan gatan, att byggas om till ett handelscentrum med butiker, kontor och restauranger.

Husen i kvarteret Makrillen blir mellan fyra och sju våningar höga. Här planeras både bostadsrätter i Egnahemsbolagets regi och hyresrätter, som Poseidon bygger. I markplan planeras för verksamhetslokaler och butiker. Kvarteret kommer även att rymma en mindre torgyta och en förskola.

Poseidon planerar att bygga cirka 100 hyresrätter i kvarteret. De flesta lägenheter får mellan två och tre rum och kök.

Hösten 2015 vann detaljplanen laga kraft. Första spadtaget planeras till våren 2018. De första lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning 2020.

Fakta om Kvarteret Makrillen
Byggstart: 2018
Område: Gamlestaden
Antal lägenheter: 100
Storlek: Ej klart
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerade