Kvarteret Makrillen

I kvarteret Makrillen, mittemot SKF-huset utmed Artillerigatan, planerar Poseidon tillsammans med Egnahemsbolaget ett helt nytt kvarter med 200 nya bostäder. Poseidon kommer att bygga cirka 100 hyresrätter i kvarteret, resterande lägenheter blir bostadsrätter.

Kvarteret byggs på den nuvarande parkeringsytan, där det tidigare legat en bensinstation. De nya husen kommer att få ett centralt läge utmed Artillerigatan, som planeras att bli Gamlestadens nya huvudgata med trädplanteringar, fler övergångsställen och butiker utmed gatan. Samtidigt kommer SKF-huset, på andra sidan gatan, att byggas om till ett handelscentrum med butiker, kontor och restauranger.

Husen i kvarteret Makrillen blir mellan fyra och sju våningar höga. Här planeras både bostadsrätter i Egnahemsbolagets regi och hyresrätter, som Poseidon bygger. I markplan planeras för verksamhetslokaler och butiker. Kvarteret kommer även att rymma en mindre torgyta och en förskola.

Poseidon planerar att bygga cirka 100 hyresrätter i kvarteret. De flesta lägenheter får mellan två och tre rum och kök.

Tidplan för bygget

  • I december 2017 hägnas hela området in med stängsel.
  • I början av 2018 så sker vibrationsmätningar och riskanalyser i närområdet inför arbetet med pålning.
  • Mars 2018 etablerar sig Skanska med bland annat byggbodar och maskiner inför arbetet med marken på byggarbetsplatsen.
  • April-november 2018 kommer vi slå ner pålar i marken. Detta arbete kommer att orsaka mycket buller och vibrationer.
  • Hösten 2018 planeras säljstarten för Egnahemsbolagets bostadsrätter.
  • 2019 är det uthyrningsstart för Poseidons hyresrätter.
  • 2020-2021 är det inflyttning.
Fakta om Kvarteret Makrillen
Byggstart: 2018
Område: Gamlestaden
Antal lägenheter: 100
Storlek: Ej klart
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerade