Publicerat

Markarbetet är i full gång

När sommaren kom ökade aktiviteten på byggplatsen vid Artillerigatan och nu är markarbeten och pålning igång. 2020-2021 beräknas inflytt i Poseidons 112 lägenheter i kvarteret Makrillen.

I mars satte arbetet igång i Gamlestaden. Arbetet går enligt plan och när det är klart kommer kvarteret Makrillen bestå av 4 till 7 våningar höga hus med en blandning av hyres- och bostadsrätter samt gemensamma gårdar och affärslokaler.

Byggarbetet kommer fram till att husen är färdiga orsaka en del buller och vibrationer. Dessutom kommer det ökad byggtrafik i närområdet. Nedan ser du en preliminär tidsplan på hur arbetet kan se ut under sommaren:

Vecka 27: Markarbeten
Vecka 28: Pålning med en pålkran samt spontning med en maskin (extra högt ljud)
Vecka 29: Stängt / Inga arbeten
Vecka 30: Stängt / Inga arbeten
Vecka 31: Pålning med en pålkran
Vecka 32: Markarbeten

Markarbetet och pålningen beräknas pågå fram till november.

Trevlig sommar!