Litteraturgatan

Vid Litteraturgatan ska Poseidon tillsammans med Egnahemsbolaget bygga 700 nya bostäder. Husen, som blir både bostads- och hyresrätter, varierar i färg och form och skapar en spännande, tät och grön kvartersstad. Poseidons hus byggs av Framtiden Byggutveckling.

Området väster om Litteraturgatan är idag glest bebyggt med stora parkeringsytor och outnyttjad mark. Här planerar Poseidon att tillsammans med Egnahemsbolaget skapa en helt ny kvartersstad. Cirka 500 av lägenheterna blir hyresrätter i Poseidons regi.

Det nya bostadsområdet innehåller flera olika kvarter med varierande bebyggelse. Här planeras allt ifrån punkthus till radhus, innegårdar, en torgyta och verksamhetslokaler. Med insprängda parkytor, innergårdar och delvis gröna tak skapas en grön karaktär åt området.

Målsättningen har varit att skapa ett levande och trygga kvarter, med plats för olika bostadsbehov. För att skapa en mångfald i området planeras såväl mindre och billiga lägenheter som yteffektiva, prisvärda fyra- och femrummare.

Trygg gatumiljö

Ambitionen är att ge Litteraturgatan en mer stadsmässig form med en trygg gatumiljö. Med verksamhetslokaler i bottenplan skapas liv och rörelse i området. Litteraturgatan, som idag upplevs som en barriär mellan de olika bostadsområdena, byggs om till en stadsgata med låga hastigheter och övergångar i gatunivå. Detaljplanen medger även möjlighet till spårvagnstrafik utmed Litteraturgatan i framtiden.

Binder samman Backa

Kvarteren vid Litteraturgatan blir en förlängning av moderniseringen av Selma stad, där ett stort förnyelsearbete redan pågår, med planer för fler bostäder.

Samrådet avslutades i februari 2016 och i slutet av 2017 vann planförslaget för Litteraturgatan laga kraft. Om allt går som planerat kan första spadtaget tas under 2019 med inflyttningsstart 2021 - 2025.

Bilder: Okidoki arkitekter

Fakta om Litteraturgatan
Byggstart: 2019
Område: Backa
Antal lägenheter: 500
Storlek: Ej klart
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerat