Litteraturgatan

Vid Litteraturgatan ska Poseidon tillsammans med Egnahemsbolaget bygga 700 nya bostäder. Husen, som blir både bostads- och hyresrätter, varierar i färg och form och skapar en spännande, tät och grön kvartersstad.

Området väster om Litteraturgatan är idag glest bebyggt med stora parkeringsytor och outnyttjad mark. Här planerar Poseidon att tillsammans med Egnahemsbolaget skapa en helt ny kvartersstad. Cirka 470 av lägenheterna blir hyresrätter i Poseidons regi.

Det nya bostadsområdet innehåller flera olika kvarter med varierande bebyggelse. Här planeras allt ifrån tiovåningshus till radhus, innegårdar, en torgyta och verksamhetslokaler. Med insprängda parkytor, innergårdar och delvis gröna tak skapas en grön karaktär åt området.

Målsättningen har varit att skapa ett levande och trygga kvarter, med plats för olika bostadsbehov. För att skapa en mångfald i området planeras såväl mindre och billiga lägenheter som yteffektiva, prisvärda fyra- och femrummare.

Trygg gatumiljö

Ambitionen är att ge Litteraturgatan en mer stadsmässig form med en trygg gatumiljö. Med verksamhetslokaler i bottenplan skapas liv och rörelse i området. Litteraturgatan, som idag upplevs som en barriär mellan de olika bostadsområdena, byggs om till en stadsgata med låga hastigheter och övergångar i gatunivå. Detaljplanen medger även möjlighet till spårvagnstrafik utmed Litteraturgatan i framtiden.

Binder samman Backa

Planförslaget är en del i Hisingens och Backas utveckling och en del i det programarbete för Backa, som startade 2009. Tidigare har området kring Selma Lagerlöfs torg varit ute på samråd och nyligen vunnit laga kraft. Ambitionen med det nya planförslaget är att binda samman de olika delarna av Backa till en helhet.

Samrådet avslutades i februari 2016. Om allt går som planerat kan första spadtaget tas under 2018.

Bilder: Okidoki arkitekter

Fakta om Litteraturgatan
Byggstart: 2018
Område: Backa
Antal lägenheter: 470
Storlek: Ej klart
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerat