Området

Backa Röd är ett område som vi på Poseidon är extra stolta över. De senaste tio åren har området genomgått en omfattande förnyelse och det nya Backa Röd med vackra fasader och gröna gårdsmiljöer har successivt börjat växa fram. På sikt ska alla hus förnyas. I området pågår även nybyggnation av hyresradhus med egen täppa.

Poseidons arbete med att förnya ett helt bostadsområde har väckt mycket uppmärksamhet. Varje år guidar vi cirka 2 000 besökare, som vill veta mer om förnyelsen av Backa Röd och våra satsningar på lågenergihus, gröna gårdsmiljöer, Värdens Park och miljöhusen.

Parallellt med Poseidons satsningar i området pågår också en stor omdaning av det lokala torget, Selma Lagerlöfs Torg, med nya bostäder, utbyggd handel, service och kommunikationer.

Värdens Park

Värdens Park är en unik parkanläggning på 8 000 kvadratmeter. Oavsett om du vill njuta av blomsterprakten eller ha en picknick är parken en stor tillgång. I området finns även en näridrottsplats. För dig som vill ha ändå större ytor att röra dig på finns naturen med joggingspår och promenadstråk inpå knuten.

Service och kommunikationer

Det är enkelt att bo i Backa. I närområdet finns skolor, affärer och ett lokalt centrum. Samtidigt är det nära in till centrala stan. Med cykel tar du dig in på ungefär en kvart. Två stombusslinjer (buss 18 och 19) går med täta turer till Brunnsparken på 10-15 minuter.