Följ bloggen via RSS

Följ bygget

 • Publicerat

  Snön ligger snart vit på taken

  Arbetet fortskrider precis som det ska. Taken som bildar tätskikt är lagda, fasader är uppmurade, bänkar och lekredskap finns på gården intill och värmen är på i våra hus. Parallellt tänds adventsstjärnor…

 • Publicerat

  Och nu har husen fått gatuadresser

  Bygget pågår för fullt, med bergschaktning för västra huskroppen mot Liseberg och uppmurning av fasader i huskroppen upp mot Delsjön. Nils Dahlbecks gata och Steen Prewins gata blir adresserna för…

 • Publicerat

  Golvet gjutet

  Efter en kämpainsats av betonglaget ligger nu garagegolvet på plats och resultatet blev riktigt bra.

 • Publicerat

  Golv till garaget i södra huset

  Gropen i det södra huset mot Delsjöområdets naturmarker är nu förvandlad till en gjutform. Betong börjar pumpas ner i den avgrusade, pålförstärkta och armerade sprängbotten.

 • Publicerat

  Betongarbetena påbörjade på etapp 2

  Sprängarbetena är gjorda ner till garagenivå och uppbyggnationen av huskropparna mot Delsjön har påbörjats i byggnationen av etapp 2 av våra fastigheter i Örgryte Torp.

 • Publicerat

  Nere i urberget

  Kittlande 10 000-åriga naturhistoriska fynd görs under schaktningen som fortgår fram till tidig vår. Betongarbeten påbörjas innan årsskiftet.

 • Publicerat

  Nu schaktas det för fullt

  Förberedelser pågår för byggnation av de 155 lägenheterna uppe i nordösta hörnet av Örgryte Torp, mot skogen och Göteborg city.