Publicerat

Betongarbetena påbörjade på etapp 2

Sprängarbetena är gjorda ner till garagenivå och uppbyggnationen av huskropparna mot Delsjön har påbörjats i byggnationen av etapp 2 av våra fastigheter i Örgryte Torp.

I dagsläget har huvuddelen av byggytan sprängts bort, och vi är nu nere på den nivå som husets garage kommer att byggas upp på. Uppbyggnationen av fastigheten startar nu i den södra delen av vår tomt mot Delsjön.

Betongarbeten är påbörjade och kommer att pågå under ett och ett halvt år, fram till våren 2018 då samtliga huskroppar ska vara uppe. Huset ska sedan vara färdigbyggt och klart för inflyttning första kvartalet 2019.

Glädjande är att vädret varit med oss, vilket påverkar den här typen av byggnadsarbete positivt såväl kvalitets- som tidsmässigt – och är skönt för alla i projektet som jobbar för oss ute på fältet!

Ute