Publicerat

Golv till garaget i södra huset

Gropen i det södra huset mot Delsjöområdets naturmarker är nu förvandlad till en gjutform. Betong börjar pumpas ner i den avgrusade, pålförstärkta och armerade sprängbotten.

Bottenplatta

- Nu är vi uppe i garageplanet. Armeringen är utlagd på den avgrusade sprängbotten, väggarmeringen är påbörjad och vårt specialiserade betonglag pumpar nu ner betongen via en betongpump, berättar projektchef Thomas Svensson.

Sprängbotten är pålförstärkt på ett antal ställen och i mitten av bjälklaget har teamet placerat ut en avdunstningsränna i metall.

- Den är till för att leda bort smältvatten från snö via avdunstning, så att garaget hålls så torrt som möjligt när hyresgästernas bilar drar med sig is och snö in i garaget under vintermånaderna, berättar Thomas.

Torrt är positivt när det gäller fastigheter i vårt klimat. Det har även vädret varit under byggperioden, vilket bidragit stort till projektets goda framskridande.

- Ja, vi är mycket glada för det fortsatt perfekta arbetsvädret. Det gynnar projektet som helhet och även yrkesarbetarna i arbetet de utför.