Publicerat

Nere i urberget

Kittlande 10 000-åriga naturhistoriska fynd görs under schaktningen som fortgår fram till tidig vår. Betongarbeten påbörjas innan årsskiftet.

- Vi konstaterar att nivåerna vi nu schaktat ner till tidigare låg på havsvattennivå och att vi haft en landhöjning på platsen. Vi pratar fynd från senare istiden för cirka 10 000 år sedan och mer nutida i form av betongfundament från gamla TV-huset, berättar Thomas Svensson som är projektchef på Bostads AB Poseidon.

Brunleran som schaktats fram ligger direkt under markytan och 4 meter ner. Därefter, cirka 4 till 6 meter under markytan, påträffas blåleran. Därefter kommer själva urberget.

- Den blå färgen i blåleran skvallrar om att här har leran utsatts för saltvattenmiljö. Det vackra urberget på platsen kan man även se utmed E6:an mittemot Balder på Liseberg. Både i sin ursprungsform och i sågad form, förklarar Thomas.

Schaktningsarbetena fortsätter fram till början av mars då arbetet med grundläggningen kan slutföras. Betongarbeten påbörjas nu i december.