Publicerat

Snön ligger snart vit på taken

Arbetet fortskrider precis som det ska. Taken som bildar tätskikt är lagda, fasader är uppmurade, bänkar och lekredskap finns på gården intill och värmen är på i våra hus. Parallellt tänds adventsstjärnor och folk flyttar in i grannfastigheterna i Örgryte Torp.

- Det händer massor omkring oss. Vi är nu 80-talet personer som bygger på våra hus i Örgryte Torp etapp 2 och självklart många fler som är med och levererar material. Det här går alldeles utmärkt och nu börjar husets arkitektur träda fram med sin eleganta fasadbeklädnad och rena formspråk, berättar projektchef Thomas Svensson.

Kika in på fasaderna

Den nyfikne kan faktiskt ta sig en titt på de första färdigmurade fasaderna. Bara följ naturstigen på stora ängen söderut upp mot Delsjön och kika in. Där syns den eleganta tegelfasaden på Nils Dahlbecksgata 7 till 11 - de låga grå tegelstenarna med svarta fogar och vertikalt stående tegel i s k rullskift ovanför fönster och dörrar, balkongerna som börjar komma upp, fönstren samt taken som bildar tätskikt för sedumplanteringen som anläggs till våren.

Uthyrningsstart början sommaren

Till försommaren beräknas uthyrningen komma igång, och dessa hus lär bli lika populära som första etappens hus. Förutom det fantastiska läget och husens kvalitéer finns i Poseidons hus från första etappen områdets populära förskola som är i full gång. Där omväxlande leker, växer och vilar 80 förskolebarn inne i lokalen, på den härliga gården och upp mot ängen. En hår- och skönhetssalong har också öppnat i området.

Vad är på gång härnäst då? Med fasaderna på gång, byggnadsställningarna på väg att tas ner och takens tätskikt på plats riktas nu ett stort fokus på interiören, där innerväggar börjar resas och man kan skönja de första planlösningarna

- Ja, vissa av våra arbeten sker utomhus och andra inomhus, så värmen är på i alla hus. Och tur är väl det om man tänker på det som Viktor Rydberg skriver om vädret i sin berömda dikt. Hur var den nu igen?

Midvinternattens köld är hård - Stjärnorna gnistra och glimma - Alla sova i Örgryte Torp - Djupt under midnattstimma - Månen vandrar sin tysta ban - Snön ligger vit på fur och gran - Snön ligger vit på taken - Endast tomten är vaken.


Projektchef Thomas Svensson, nöjd vid inspektion.


Populära förskolan i Örgryte Torp huserar 80 barn.


Läget? Tack bra!