Plantaget

Inom några år inleder Poseidon ett planarbete för att skapa nya bostäder vid Linnégatan.

Tomten, som Poseidon planerar att bygga på, ligger på den befintliga parkeringsytan framför Hagabion. Här planerar vi för cirka 70 lägenheter.