Titteridammsvägen

Vid Titteridammsvägen i Angered planerar vi för 152 nya hyresrätter i Poseidons regi.

Nu förbereds det för fullt för nya bostäder i Angered Centrum. Totalt ska uppemot 400 nya bostäder byggas i området i en blandning av hyres- och bostadsrätter. I området blir det även plats för lokaler för handel och ett äldreboende.

Det är kommunala Framtiden Byggutveckling som tillsammans med Skanska, Veidekke, Derome och Järngrinden bygger det nya området vid Titteridammsvägen.

Poseidons 152 hyresrätter byggs av Framtiden Byggutveckling och ligger i norra delen av området. Här byggs ett litet torg som knyter an området till Angered Centrum, två punkthus, ett L-format lamellhus mot Titteridammsvägen samt ett mindre parkeringshus som omgärdas av några radhus mot det lokala torget.

Storleken på Poseidons lägenheter varierar mellan 1-5 rum och kök, där merparten blir tvåor.

Under sommaren 2019 planeras de förberedande markarbeten starta så att spaden kan sättas i marken för de första bostäderna. Inflyttning kommer att ske i olika etapper med start under första kvartalet 2021.

Fakta om lägenheterna Titteridammsvägen
Byggstart: 2019
Område: Angered Centrum
Antal lägenheter: 152
Storlek: 1-5 rum och kök
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerande