Publicerat

Projektet förklarat byggstartat

Nu är byggprojektet på Tunnbindaregatan förklarat byggstartat. Redan kring årsskiftet började man omdisponera några av lägenheterna i de intilliggande två fastigheterna och markarbetet har påbörjats.

Tunnbindaregatan fasad

I årsskiftet avlägsnades några av fönstren på husen intill samt att några av lägenheterna disponerades om inför byggnationen av de nya huset. Nu rapporterar Framtiden byggutveckling att även pålningen och schaktningen gått igång.

- I början av april startar gjutning av bottenplatta och källare och därefter blir det stomresning, berättar Claes-Göran Johansson, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Med huset på Tunnbindaregatan binds de två landshövdingehusen intill ihop på ett smakfullt sätt, och lyfter därigenom kvarteret med sina nya arkitektoniska kvaliteter. Trots ett modernt uttryck harmonierar det nya huset med sin låga höjd och träfasad väl in i det kringliggande landshövdingekvarteret. Huset får loftgångar med entréer som vetter in mot gården, vilket ger ljus från två håll i nästan alla lägenheter. Lägenheterna har ett modernt och luftigt intryck med öppna planlösningar mellan vardagsrum och kök

Det nya huset får 16 lägenheter: ettor, tvåor och treor. Tanken är att de ska vara redo för inflyttning vid årsskiftet 2019/2020.

Mer information kommer framöver, när vi börjar resa väggarna!