Torpagatan

Poseidon har tillsammans med HSB och Egna hemsbolaget tagit fram ett planförslag för 300 nya bostäder i västra Björkekärr. För Poseidons del rör det sig om 170 hyreslägenheter i 9 punkthus.

Tomten, som idag består av obebyggd naturmark, ligger på Torpagatan i närheten av Östra Sjukhuset. På bekvämt avstånd finns också Munkebäckstorg med sitt serviceutbud och goda kommunikationer.

På Torpagatan planerar Poseidon att bygga lågenergihus, det vill säga hus med mycket låg energiförbrukning.
- Vid varje nybyggnation har vi som målsättning att bygga så energieffektiva hus som möjligt. Nu vill vi gå vidare och bygga lågenergihus på Torpagatan, vilket ställer höga krav på att husen är välisolerade, lufttäta och har god ventilation, säger Johan Niklasson, teknisk chef på Poseidon.

Markarbeten beräknas starta inom kort. Byggstart planerad till december 2017.

Fakta om Torpagatan
Byggstart: December 2017, preliminärt
Område: Västra Björkekärr
Antal lägenheter: 170
Storlek: 1 rok- 4 rok
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerande