Torpagatan

Poseidon har tillsammans med HSB och Egna hemsbolaget tagit fram ett planförslag för 330 nya bostäder i västra Björkekärr. För Poseidons del rör det sig om 170 hyreslägenheter i 9 punkthus.

Tomten bestod tidigare av obebyggd naturmark och ligger på Torpagatan i närheten av Östra Sjukhuset. På bekvämt avstånd finns också Munkebäckstorg med sitt serviceutbud och goda kommunikationer.

På Torpagatan planerar Poseidon att i samarbete med Framtiden Byggutveckling bygga hus med låg energiförbrukning.
- Vid varje nybyggnation har vi som målsättning att bygga så energieffektiva hus som möjligt. Nu vill vi gå vidare och bygga lågenergihus på Torpagatan, vilket ställer höga krav på att husen är välisolerade, lufttäta och har god ventilation, säger Johan Niklasson, teknisk chef på Poseidon.

Byggstart är planerad till augusti 2018.

Fakta om Torpagatan
Byggstart: Augusti 2018
Område: Västra Björkekärr
Antal lägenheter: 170
Storlek: 1 rok- 4 rok
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerande