Wadköpingsgatan

I Backa Röd planerar vi att bygga nya hyreslägenheter på de nuvarande parkeringsplatserna längs Wadköpingsgatan.

Husen blir en blandning av punkthus i tre våningar samt radhus i två våningar
med egen parkering i direkt anslutning till bostaden. Radhusen kommer även att ha tillgång till enskild förträdgård.

Bostäderna vid Wadköpingsgatan byggs som hyresrätter, vilket är ovanligt för den här typen av bostäder. Det ger en unik möjlighet att hyra ett bekvämt och barnvänligt radhusliknande boende i ett grönt och centrumnära område.

Där de nya husen byggs finns idag parkeringsfält. Dessa bryts upp i flera mindre parkeringsplatser, som integreras i närområdet. Den nya bebyggelsen bidrar till att binda ihop det befintliga villaområdet i väster med Poseidons bostadsområde i öster, samtidigt som parkeringsområdet vid Julias, Jacobs och Blendas Gata kommer att förändra karaktär helt och hållet. Utseendet på husen är inte klart i dagsläget. Bilden ovan visar tidiga skisser av husens placering i området.

Byggstart planeras till början av 2018.

Fakta om Wadköpingsgatan
Byggstart: 2018
Område: Backa Röd
Antal lägenheter: 67
Storlek: 2 rok- 5 rok
Ca. Hyra: Ej klart
Status: Planerande