Publicerat

Stomresning

Nu börjar husen vid Wadköpingsgatan att ta form. Under våren och sommaren har husen stomrests och bygget pågår för fullt. Under hösten tar arbetet invändigt vid med bland annat installationer och målning.